fbpx

Prawo Klienta.

Aby w pełni zrozumieć prawo klienta, pozwolę sobie przytoczyć słowa Petera Duckera z 1954 roku: „To właśnie klient definiuje, czym jest dana firma. Ponieważ to klient i tylko on, który jest skłonny zapłacić za towar lub usługę, powoduję przemianę zasobów ekonomicznych w bogactwo, a rzeczy w dobra. To, co firma sądzi, że wytwarza, nie ma najmiększego znaczenia w szczególność i nie ma wpływu na jej przyszłość i sukces. Jednak to, co klient sądzi, że kupuje, to co uznaje za wartość, ma największe znaczenie, ponieważ określa ono czym jest dana firma, co ona wytwarza i czy będzie mogła dalej funkcjonować”

Mimo iż powyższe słowa padły na długo przed początkami Agile, doskonale wpisują się w jego pryncypia, nieustanego dostarczania wartości do klienta.

Zatem, jak sprawić by nasza firma dostarczała wartości oczekiwane przez klienta?

  1. Po pierwsze kadra zarządzająca organizacją musi zbudować taką świadomość, że nadrzędnym celem jest uszczęśliwianie klienta, ale nie zawszela cenę.
  2. Musimy dobrze znać potrzeby naszych klientów, w tym celu konieczna jest dobra komunikacja i włączenie klienta do zespołu co daje pełną transparentność.
  3. Ponadto struktura firmy powinna być elastyczna i zmieniać się razem z rynkiem.
  4. Każdy musi być świadomy, że jego praca jest ważna i użyteczna oraz daje wartość dla klienta.
  5. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż naszych produktów i usług powinni mieć doskonałą wiedzę w tym zakresie, ponieważ klienci chcą doskonałych produktów, a nie tylko sloganów reklamowych.

To oczywiście tylko część zasad, które wpisują się w Prawo Klienta, jednak na ich przykładzie można zrozumieć, że nie można dostarczyć dobrej wartości do klienta bez klienta i jego zaangażowania.