fbpx

Zanim odpowiem na pytanie zawarte w tytule artykułu, warto tytułem wstępu powiedzieć coś więcej o podejściu zwinnym prowadzenia projektów oraz o samym podejściu projektowym, z którego korzystają praktycznie wszystkie organizacje. Pojęcie projektów może teraz wydawać się nie związane bezpośrednio z Twoją wartością na rynku pracy. Dlatego zachęcam do przeczytania całego artykułu.

Projekt – co to jest? 

Ci z was, którzy już rozpoczęli swoją drogę zawodową, na pewno mieli okazję brać udział w projektach, które były realizowane przez zatrudniające Was organizacje. Mówiąc prościej, grupa pracowników, której byliście częścią realizowała tymczasowe przedsięwzięcie, które miało swój cel, zakres, budżet oraz ramy czasowe. Celem projektu jest dostarczać wartość dla klienta końcowego lub samej organizacji, a co najważniejsze, wszystko to musi być dostarczone w odpowiednim czasie oraz budżecie. 

Dla kogo? 

Z punktu widzenia pracownika, który nie jest kierownikiem takiego projektu wszystko wydaje się być nieistotne, gdyż powinniśmy skupić się wyłącznie na naszych zadaniach. Tak, zgoda, ale w dzisiejszym dynamicznym świecie, dostarczenie rezultatów jest oczekiwane niemal natychmiastowo. Pracownicy są niezwykle istotni. Mówi się, że ludzie to projekt. Dlatego sposób w jaki wykonujemy swoją pracę ma ogromny wpływ na naszą efektywność, jak i na wizerunek całej organizacji. Zrozumienie metodyk i wartości jakimi kieruje się cały zespół jest jednym z głównych czynników sukcesu całej firmy. 

Receptą na zaspokojenie potrzeby szybkich rezultatów jest podejście zwinne prowadzenia projektów, tzw. AGILE! 

Jest to filozofia definiująca pryncypia i wartości wokół których budowane są takie metodyki jak SCRUM, AGILE PM po to, by pomóc zespołowi projektowemu w sprawnym dostarczaniu wartości i szybkim reagowaniu na zmiany. 

Metodyka nie tylko dla ludzi z branży IT, z której de facto się wywodzi, staje się coraz bardziej popularna w sektorach takich jak: marketing, bankowość, ubezpieczenia, wdrażanie nowych usług i produktów, prototypownie, branże projektowe itp. Wszędzie tam, gdzie ceniona jest kreatywność, niezawodność i szybkość reakcji na zmieniające się otoczenie. Agile okazał się dobrym wsparciem dla zespołów pracujących w sposób rozproszony lub zdalnie.

Po co mi znajomość AGILE? 

Jedną z idei sukcesu AGILE jest to, że wszyscy członkowie zespołu projektowego oraz organizacji, znają jego pryncypia i wartości. Nie wystarczy, że zna je kierownik. To za mało. O ile bardziej efektywna będzie praca i komunikacja w zespole, kiedy wszyscy porozumiewamy się tym samym językiem i pracujemy zgodnie z tymi samymi zasadami? O ile przyjemniejsza będzie dla nas praca, gdy świadomie podążamy za znanymi nam wartościami, które rozumiemy i szanujemy?  

Znajomość AGILE oraz metodyk zwinnych zarządzania projektami ułatwi nam jako członkom zespołu współpracę, podniesie naszą efektywność i wartość w oczach obecnego lub przyszłego pracodawcy. 

Przeglądając oferty pracy, nie tylko w sektorze IT, ale również w marketingu, bankowości, HR, rzuca się w oczy fakt, że znajomość Agile i metodyk zwinnych tj. SCRUM jest niezmiernie pożądana przez przyszłych pracodawców. 

Gdzie nauczyć się Agile? 

Niestety na większości kierunków studiów nie ma nawet godziny poświęconej AGILE. Jest to spory problem. W dzisiejszych nieprzewidywalnych i zmiennych realiach, metodyki zwinne będą coraz bardziej popularne i pożądane praktycznie we wszystkich organizacjach. Absolwenci uczelni wychodzą na rynek pracy pozbawieni podstawowej świadomości i wiedzy z tego zakresu. Na podobny problem mogą napotkać osoby już pracujące, które borykają się z podniesieniem swojej efektywności przy jednoczesnym zachowaniu tzw. work-life balance. Brak znajomości podstaw Agile przez kandydata, czy pracownika, może być sporym utrudnieniem dla przyszłych pracodawców, którzy oczekują szybkich efektów wykonywanej pracy. 

Dlatego warto zainwestować w siebie i uzupełnić wiedzę o tematykę związaną z Agile, nawet w podstawowym zakresie.  Przykładem może być dedykowane szkolenie, gdzie poznasz filozofię i pryncypia sposobu myślenia tzw. Agile mindset, role i zadania członków zespołu oraz dowiesz się jak odnaleźć się w zwinnym świecie.