fbpx

Agile jest już z nami od przeszło 20 lat, a w ostatnim czasie panuje na niego wręcz moda. 

Jednak jak to z modą bywaczasem przemija. 

Organizacje których Agile się nie sprawdził stają się źródłem krytyki zwinnego podejścia do 

projektów i w znaczącym stopniu przyczyniają się do wypaczenia samej idei Agile. 

Nieudane transformacje Agile często wynikają z niezrozumienia tego podejścia i ślepego  podążania za powtarzanymi Mitami 

kolejnych artykułach z tego cyklu będę starał się rozwiać owe mity i odpowiedzieć na  pytanie czy „Agile faktycznie umarł?”. 

Mit # 1 – Agile jest Metodyką. 

To jeden z najpopularniejszych mitów na temat Agile.  

Zacznijmy od tego czym zatem jest metodyka? Mianowicie opisuje ona krok po kroku proces jak coś wykonać lub jak osiągnąć cel. W tym sensie Agile nie jest metodyką! 

Zatem czym jest Agile? 

Jest to sposób myśleniafilozofia opisująca zbiór wartości i zasad zebranych w Agile Manifesto. Co więcej, autorzy nigdzie w manifeście nie wspominają, że to metodologiaOpisują    natomiast cztery podstawowe wartości i dwanaście zasad, którymi się kierują. 

Organizacja może być Agile stosując różne metody tj. Kanban lub praktyki np. Scrum. 

Mit # 2 Scrum to Agile 

Pierwszym skojarzeniem jakie przychodzi do głowy pytając o Agile, jest Sprint oraz tworzenie Backlog’a.  to elementy Scrum oraz metodologii zarządzania  zespołem wykorzystywanej przez wiele zespołów Agile’owych. 

Panuje przekonanieże Scrum jest tożsamy z Agile. Jednak Scrum jest jedynie metodą do zarządzania zespołem.    Agile to podejściesposób myślenia bazujący na wartościach.

Zatem Scrum to jedna z metodyk zbudowana na podstawie wartości i zasad Agile,  podobnie jak Kanban, Lean itp. 

Mit # 3 Agile oznacza brak planowania 

Nie wiem skąd pojawił się ten mit, ale w Agile sporo czasu poświęcone jest na planowanie.
Możemy wymienić następujące elementy procesu planowania w Agile: 

  • Codziennie zbiórki (Daily standups). 
  • Pielęgnacja Backlogu (Backlog Refinement). 
  • Planowanie Sprintu (Sprint Planning) 
  • Planowanie wydania (Release planning). 

Ponadto należy wspomniećże w Agile planujemy dynamicznie, co pozwala na szybką reakcje na zmiany. 

Mit #Czy to prawdaże w Agile nie ma miejsca dla managera? 

Myślęże ten mit pojawił się dlategoże wielu managerów poświęca czas na aktywnościna które 

nie powinni poświęcać czasuniezależnie czy to podejście Agile, czy nie. 

Wielu managerów zajmuje się przydzielaniem zadań poszczególnym członkom zespołu, a gdy dowiadują sięże nie powinni tego robićczująże odebrano im część obowiązków. 

Nie jest to prawda. Nic nie zostało wam odebrane. To nigdy nie była cześć waszych obowiązków! 

Manager powinien tworzyć przestrzeń dla zespołu oraz propagować odpowiednią kulturę, aby zespół w efektywny sposób mógł pracowaćCytując Petera Druckerajednego z twórców teorii zarządzania, manager ma skupić się na następujących obszarach: 

  • Wyznaczanie celów
  • Organizacji ludzi i pracy
  • Motywacji i komunikacji
  • Rozwoju ludzi
  • Monitorowania 

cdn…