fbpx

Zarządzanie Ryzykiem i Zmianą

Obawiasz się zmian? Przeprowadzimy ocenę ryzyka przed wprowadzeniem zmian. Ty decydujesz.

Efektywne rozpoznanie przyczyn skutkujących oraz chęć wprowadzenia zmiany to pierwszy krok, który należy wykonać przed rozpoczęciem procesu wdrażania modyfikacji. Organizacje często nie przeprowadzają dokładnej analizy sytuacji wyjściowej i zwykle pobieżnie diagnozują przyczyny problemu. Sprawia to, że firma zamiast zyskać np. nowy produkt, traci zarówno czas, jak i budżet, który przeznaczyła na dany projekt. Warto tutaj ustalić cel zmiany, a także plan i harmonogram działań koniecznych do realizacji kolejnego etapu wprowadzenia zmiany. Po wstępnej diagnozie należy zadbać o motywację ludzi do wprowadzenia zmian oraz odpowiednio to zakomunikować. Niepokój i opór, który rodzi się wśród pracowników należy umiejętnie przekształcić w akceptację i poczucie konieczności zmiany. Tutaj bardzo ważne jest zapewnienie wsparcia pracownikom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i radzeniu sobie z oporem i niechęcią wobec zmian. Jeśli chcemy, aby wprowadzana zmiana była skuteczna i trwała należy uwzględnić kulturę organizacyjną, specyfikę działalności przedsiębiorstwa, a także motywację i zaangażowanie pracowników – bez których wprowadzenie zmiany się nie uda.

Wprowadziliśmy zmiany, co dalej?

Po wprowadzeniu zmian następuje etap trzeci czyli stabilizacja przekształceń, podtrzymanie zmiany w organizacji czyli tzw. zamrożenie. Jest to oddziaływanie na pracowników, kulturę organizacji i systemy motywacyjne, zapobiegające powróceniu do poprzedniego sposobu działania. Bez właściwie przeprowadzonego podtrzymania (utrzymania) zmiany w organizacji, prawdopodobnie wprowadzona zmiana się nie przyjmie i „przeszczep zostanie odrzucony” – ludzie wrócą do swojego poprzedniego sposobu działania. Efektem właściwego utrzymania powinno być traktowanie wprowadzonej zmiany jako stan naturalny.