fbpx

Obecnie większość, jak nie wszystkie projekty w IT są realizowane w metodologi Agile lub jej hybrydzie. Jak zatem przygotować się do projektu i na co zwrócić uwagę?

Zadbaj by umowa zabezpieczała interesy obu stron.

Jeśli myślisz o zbudowaniu trwałych relacji z kontrahentem, a nie tylko o krótkotrwałych korzyściach, zadbaj by umowa była symetryczna i w równym stopniu zabezpieczała interesy obu stron.

Zdefiniuj ramy czasowe trwania umowy.

Dobrze zdefiniowane ramy czasowe ułatwią, planowanie alokacji zasobów, a twojemu kontrahentowi dają gwarancję dostępności oddelegowanych zasobów.

Nie zapomnij o Backlogu.

Poprawnie zdefiniowany Backlog pracy w formie „Epików” z priorytetami, daje pełen obraz zagadnień, na jakich powinniśmy się koncentrować (Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wymagań „Must”). Takie podejście daje również naszemu kontrahentowi wiedzę i ramy rozwiązania, które na pewno zostanie dostarczone. Epiki powinny być wyrażone w roboczodniach, przy czym ilość „Mustów” nie powinna przekraczać 70%.

Zdefiniuj budżet projektu.

Kluczowym elementem umowy jest określenie budżetu projektu, określonego w roboczodniach, z podziałem na role oraz poszczególne priorytety Epików, Must’y, Could’y, Shoud’y (Więcej o metodach prioretyzacji wymagań, postaram się napisać w kolejnym artykule). Takie podejście pozwala kontrahentowi kontrolować zużycie budżetu.

Określ zasady zmiany zakresu w Backlogu.

Poprawnie zdefiniowane zasady zmiany zakresu, rozszerzania Backlogu, dają naszemu kontrahentowi możliwości zmiany priorytetów Epików w przypadku gdy pierwotnie zdefiniowane wymagania okazały się nieopłacalne. Powinniśmy zabezpieczyć się na sytuację, gdy kontrahent dodaje nowe wymagania typu „Must” bez redukcji już istniejących. Należy także zadbać o ustalenia w kwestii wyceny oraz rozliczania nowych wymagań (rozliczane z przyznanego już budżetu lub dodatkowy budżet).

Określ zakres odpowiedzialności.

Istotnym elementem każdej umowy jest określenie każdej ze stron odpowiedzialności za poszczególne zadania. Poprawnie określenie tych zasad zabezpiecza zarówno kontrahenta, jak i nas na wypadek, sporów. Zdefiniuj zakres odpowiedzialność kontrahenta, jeśli jest konieczne dostarczenie określonych materiałów, zasobów lub wykonanie prac po jego stronie.

Podsumowanie.

Powyższe elementy to nie wszystkie, jakie powinny znaleźć się w umowie Agilowej, jednak niezbędnę, by w równym stopniu zabezpieczyć interesy obydwu stron i ułatwić współpracę.